AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

  Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:     

  • A. FeCl3, H2SO4(đặc, nóng), BaCl2. 
  • B. FeCl2, H2SO4(đặc, nóng), BaCl2.
  • C. FeCl3, H2SO4(đặc, nóng), Ba(NO3)2. 
  • D. FeCl2, H2SO4(loãng), Ba(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>