RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho 6,72 lit khí H2S (đktc) đi qua dung dịch chứa 18g NaOH  thì thu được muối gì? (S=32,H=1, O=16, Na=23)

  • A. NaHS và Na2S.  
  • B. NaHS.      
  • C. Na2S.      
  • D. NaH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA