AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng trong một hệ dị thể thì

  • A. Tốc độ phản ứng giảm  
  • B. Tốc độ phản ứng tăng
  • C. Nhiệt độ phản ứng giảm  
  • D. Nhiệt độ phản ứng tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>