AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi?

  • A. O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.
  • B. O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.
  • C. tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.
  • D. Những phản ứng mà O2 tham gia đều là phản ứng oxi hoá - khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA