AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bốn chất khí: HCl, HBr, HI  và Ođựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt . Thuốc thử dùng để phân biệt 4 ống nghiệm trên là:

  • A. Quì tím 
  • B. Phenolphtalein  
  • C. Dung dịch AgNO3  
  • D. Dung dịch NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>