AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp để điều chế khí F2 trong công nghiệp là:

  • A. Dùng chất khử mạnh khử ion F- trong dung dịch CaF2.
  • B. Dùng Cl2 đẩy flo ra khỏi dung dịch muối NaF.
  • C. Điện phân hỗn hợp KF và HF ở thể lỏng ( nhiệt độ nóng chảy 700C).
  • D. Dùng I2 đẩy flo ra khỏi dung dịch muối KF.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>