AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra nội dung sai

  • A. O3 là một dạng thù hình của O2.
  • B. O3 tan nhiều trong nước hơn O2.
  • C. O3 oxi hoá được tất cả các kim loại.
  • D. Ở điều kiện thường, O2 không oxi hoá được Ag nhưng O3 oxi hoá được Ag thành Ag2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>