AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi nào?

  • A. Phản ứng thuận đã kết thúc
  • B. Phản ứng nghịch đã kết thúc
  • C. Tốc độ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau
  • D. Nồng độ của các chất tham gia phản ứng và của các chất sản phẩm phản ứng bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>