YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai

  • A. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn
  • B. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn
  • C. Đều có kiểu hình khác bố mẹ
  • D. Đều có kiểu hình giống bố mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn.

  Đây là một trong những đặc điểm dùng để nhận biết quy luật phân li.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF