ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai

  • A. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn
  • B. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn
  • C. Đều có kiểu hình khác bố mẹ
  • D. Đều có kiểu hình giống bố mẹ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn.

  Đây là một trong những đặc điểm dùng để nhận biết quy luật phân li.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1