• Câu hỏi:

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai

  • A. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 3 trội: 1 lặn
  • B. Có sự phân ly theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn
  • C. Đều có kiểu hình khác bố mẹ
  • D. Đều có kiểu hình giống bố mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC