YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

  • A. Cho F1 lai phân tích
  • B. Cho F2 tự thụ phấn
  • C. Cho F1 giao phấn với nhau
  • D. Cho F1 tự thụ phấn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, để chúng minh giả thuyết này Menden đã cho F1 lai phân tích.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF