YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:

  1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết

  2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.

  3. Tạo các dòng thuần chủng.

  4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

  Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

  • A. 1, 2, 3, 4
  • B. 2, 3, 4, 1
  • C. 3, 2, 4, 1
  • D. 2, 1, 3, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:

  1. Tạo các dòng thuần chủng

  2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.

  3. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

  4. .Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết

  ⇒ Đáp án: D

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA