YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là

  • A. Lai phân tích
  • B. Lai khác dòng
  • C. Lai thuận - nghịch
  • D. Lai cải tiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là lai phân tích. Phép lai này dùng để kiểm tra cá thể trội.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA