ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là

  • A. Lai phân tích
  • B. Lai khác dòng
  • C. Lai thuận - nghịch
  • D. Lai cải tiến
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là lai phân tích. Phép lai này dùng để kiểm tra cá thể trội.

  ⇒ Đáp án: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1