ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp. còn mẹ thì ngược lại. Có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xáy ra?

  • A. 64
  • B. 16
  • C. 256
  • D. 32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét cơ thể bố: có 3 cặp gen dị hợp, 1 đồng hợp  →  các kiểu gen có thể có:

              AaBbCcDD    AaBbCcdd      AaBbCCDd    AaBbccDd

              AaBBCcDd    AabbCcDd      AABbCcDd    aaBbCcDd

    ⇒ Vậy có tất cả là 8 trường hợp có thể xảy ra

  Xét cơ thể mẹ: có 1 cặp dị hợp, 3 cặp đồng hợp à  các kiểu gen có thể có:

              AaBBCCDD  AabbCCDD    AaBBCCdd    AabbCCdd

              AaBBccDD    AabbccDD      AaBBccdd      Aabbccdd

  Nếu ta giả định Aa là cặp gen dị hợp còn 3 cặp gen còn lại đồng hợp thì ta liệt kê được 8 kiểu gen, sau đó ta thay đổi vai trò dị hợp cho 3 cặp gen còn lại. Lúc đó, số kiểu gen có thể có của cơ thể mẹ là:  8 . 4 = 32

  ⇒  Suy ra, số kiểu giao phối là: 8 . 32 = 256  

  → Chọn đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE