YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?

  • A. Sự phân chia của NST
  • B. Sự nhân đôi và phân li của NST
  • C. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST
  • D. Sự phân chia tâm động ở kì sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự nhân đôi và phân li của NST là cơ sở tế bào học của quy luật di truyền Menden.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF