ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?

  • A. Sự phân chia của NST
  • B. Sự nhân đôi và phân li của NST
  • C. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST
  • D. Sự phân chia tâm động ở kì sau
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự nhân đôi và phân li của NST là cơ sở tế bào học của quy luật di truyền Menden.

  ⇒ Đáp án: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1