ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ làm giống từ số quả đỏ ở F1 là:

  • A. 1/64
  • B. 1/27 
  • C. 1/32
  • D. 27/64
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 x F1:  Aa  x  Aa → F2: 1/4AA : 2/4 Aa : 1/4aa (1/4 đỏ đồng hợp : 2/4 đỏ dị hợp )

  → trong số quả đỏ thì: đồng hợp = 1/3 ; dị hợp = 2/3

  Xác suất được cả 3 quả đỏ đồng hợp  = 1/3.1/3.1/3 = 1/27

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1