ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là cơ thể mang

  • A. 2 alen giống nhau của cùng một gen
  • B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • C. Nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể đồng hợp là cơ thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một kiểu gen. VD: AA, aa là các thể đồng hợp.

  ⇒ Đáp án: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1