• Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là cơ thể mang

  • A. 2 alen giống nhau của cùng một gen
  • B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • C. Nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC