YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thể đồng hợp là cơ thể mang

  • A. 2 alen giống nhau của cùng một gen
  • B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • C. Nhiều alen giống nhau của cùng một gen
  • D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thể đồng hợp là cơ thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một kiểu gen. VD: AA, aa là các thể đồng hợp.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF