YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở  một loài thực vât A quy định quả tròn, a quy định quả dẹt, cho 3 phép lai: AA x AA, Aa x Aa, aa xaa. Xác định kiểu hình đời con của cả ba phép lai?

  • A. 2 tròn : 1 dẹt
  • B. 5 tròn : 7 dẹt
  • C. 7 tròn : 5 dẹt
  • D. 1 tròn : 1 dẹt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong tất cả các phép lai cần chú ý là số con lai trong các phép lai là ngang nhau

  Ta có : AA x AA ⇒ 4 AA

            Aa x Aa  1 AA : 2 Aa : 1 aa

             aa x aa 4 aa

  Tỉ lệ kiểu gen của con lai là : 5 AA : 2 Aa : 5 aa  7 tròn : 5 dẹt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF