ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở  một loài thực vât A quy định quả tròn, a quy định quả dẹt, cho 3 phép lai: AA x AA, Aa x Aa, aa xaa. Xác định kiểu hình đời con của cả ba phép lai?

  • A. 2 tròn : 1 dẹt
  • B. 5 tròn : 7 dẹt
  • C. 7 tròn : 5 dẹt
  • D. 1 tròn : 1 dẹt
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong tất cả các phép lai cần chú ý là số con lai trong các phép lai là ngang nhau

  Ta có : AA x AA ⇒ 4 AA

            Aa x Aa  1 AA : 2 Aa : 1 aa

             aa x aa 4 aa

  Tỉ lệ kiểu gen của con lai là : 5 AA : 2 Aa : 5 aa  7 tròn : 5 dẹt

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1