YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các thành phần sau đây, opêron Lac có bao nhiêu thành phần?

  I. Vùng vận hành của opêron.

  II. Gen Y của opêron.

  III. Gen Z của opêron.

  IV. Vùng khởi động của gen điều hòa

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các thành phần sau đây, opêron Lac có

  I. Vùng vận hành của opêron.

  II. Gen Y của opêron.

  III. Gen Z của opêron.

  Gen điều hòa không thuộc cấu trúc của operon nên vùng khởi động của gen điều hòa cũng không thuộc cấu trúc operon Lac.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43970

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF