ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các thành phần sau đây, opêron Lac có bao nhiêu thành phần?

  I. Vùng vận hành của opêron.

  II. Gen Y của opêron.

  III. Gen Z của opêron.

  IV. Vùng khởi động của gen điều hòa

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong các thành phần sau đây, opêron Lac có

  I. Vùng vận hành của opêron.

  II. Gen Y của opêron.

  III. Gen Z của opêron.

  Gen điều hòa không thuộc cấu trúc của operon nên vùng khởi động của gen điều hòa cũng không thuộc cấu trúc operon Lac.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43970

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1