YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều gì xảy ra nếu gen điều hòa của Operon của vi khuẩn bị đột biến tạo sản phẩm có cấu hình không gian bất thường. 

  • A. Operon lac chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactôzơ. 
  • B. Operon lac không hoạt động ngay cả khi môi trường có lactôzơ. 
  • C. Operon sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường có lactôzơ. 
  • D. Operon lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do gen tổng hợp protein bất thường nên nó không thể bám vào vùng O, do đó không ngăn cản được quá trình phiên mã của các gen cấu trúcNên các gen cấu trúc hoạt động bình thường ngay cả khi môi trường không có lactôzơ. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON