YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơi

  • A. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
  • B. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế
  • C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
  • D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong mô hình cấu trúc của Ôpêron Lac, các gen cấu trúc là nơi chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF