YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơi

  • A. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
  • B. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế
  • C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
  • D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong mô hình cấu trúc của Ôpêron Lac, các gen cấu trúc là nơi chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF