YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Vùng vận hành (O).
  • B. Gen điều hòa (R).
  • C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).
  • D. Vùng khởi động (P).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON