YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Vùng vận hành (O).
  • B. Gen điều hòa (R).
  • C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).
  • D. Vùng khởi động (P).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON