YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, vùng vận hành là nơi

  • A. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
  • B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
  • C. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
  • D. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong mô hình cấu trúc của Ôpêron Lac, vùng vận hành là nơi: protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã.

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 336

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF