YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?

  • A. Gen cấu trúc Y.
  • B. Gen cấu trúc A. 
  • C. Gen cấu trúc Z. 
  • D. Gen điều hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen điều hòa

  Do gen điều hòa không bị kiểm soát, khóa vùng khởi động lại như 3 gen cấu trúc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON