YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?

  • A. Gen cấu trúc Y.
  • B. Gen cấu trúc A. 
  • C. Gen cấu trúc Z. 
  • D. Gen điều hòa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen điều hòa

  Do gen điều hòa không bị kiểm soát, khóa vùng khởi động lại như 3 gen cấu trúc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON