YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi

  • A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
  • B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.
  • C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.
  • D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF