ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi

  • A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
  • B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.
  • C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.
  • D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1