AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời khi nào? Ở đâu?

  • A. Tháng 6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc).
  • B. Tháng 5/1926, tại Quảng Châu (Trung Quốc).
  • C. Tháng 5/1926, tại Quảng Đông (Trung Quốc).
  • D. Tháng 6/1925, tại Quảng Đông (Trung Quốc).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>