YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. Các nước Đông Nam Á đều đã gia nhập tổ chức ASEAN.
  • B. Các nước Đông Nam Á đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn.
  • C. Các nước Đông Nam Á đã trở thành các quốc gia độc lập.
  • D. Các nước Đông Nam Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA