AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc là:

  • A. Đưa yêu sách lên Hội nghị Véc-xai (1919).
  • B. Thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925).
  • C. Đọc bản luận cương của Lênin (1920), tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.
  • D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920), trở thành đảng viên cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>