AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam là

  • A. Tân Việt Cách mạng đảng
  • B. Đảng lập hiến
  • C. Việt Nam Quốc dân đảng
  • D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>