AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh?

  • A. Chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975).
  • B. Chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên (1950 – 1953).
  • C. Cuộc khủng hoảng Caribê (1962).
  • D. Cách mạng Cuba (1953 – 1959).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>