AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đi vào đấu tranh tự giác là

  • A. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).
  • B. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).
  • C. Tổ chức Công hội được thành lập (1920).
  • D. Cuộc bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son (8/1925).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>