AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai là

  • A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
  • B. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
  • C. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.
  • D. Mâu thuẫn giữa tư sản Việt Nam với thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>