AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

  • A. Một chi bộ của Quốc tế Cộng sản.
  • B. Tổ chức cách mạng của Việt kiều tại Quảng Châu – Trung Quốc.
  • C. Tổ chức chính trị quá độ để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • D. Chính đảng vô sản đầu tiên ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>