AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không là tính chất của H2SO4 đặc, nguội

  • A. Tan trong nước, tỏa nhiệt. 
  • B. Làm hóa than đường, vải, giấy.
  • C. Hòa tan được kim loại Al, Fe, Cr. 
  • D. Háo nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>