ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

  • A. H2SO4 đặc là chất hút nước mạnh. 
  • B. Khi tiếp xúc với H2SO4 đặc dễ gây bỏng nặng.
  • C. H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.
  • D. Khi pha loãng axit sunfuric chỉ được cho từ từ nước vào axit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>