AMBIENT
 • Câu hỏi:

  SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, bởi vì

  • A. S có mức oxi hóa trung gian. 
  • B. S có mức oxi hóa cao nhất.
  • C. S có mức oxi hóa thấp nhất. 
  • D. S là phi kim trung bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>