AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để phân biệt 2 khí không màu riêng biệt: SO2 và H2S là

  • A. dung dịch H2SO4 loãng
  • B. dung dịch CuCl
  • C. dung dịch nước brom 
  • D. dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>