AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2 ?

  • A. Dung dịch brom trong nước. 
  • B. Dung dịch NaOH.
  • C. Dung dịch Ba(OH)2
  • D. Dung dịch Ca(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>