YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, sản phẩm khí thu được là

  • A. SO2 và CO2.
  • B. H2S và CO2
  • C. SO2
  • D. CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA