AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sai trong số các nhận xét sau

  • A. H2SO4 loãng có tính axit mạnh. 
  • B. H2SO4 đặc rất háo nước.
  • C. H2SO4 đặc chỉ có tính oxi hóa mạnh. 
  • D. H2SO4 đặc có cả tính oxi hóa mạnh và tính axit mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>