AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sục khí SO2 qua dung dịch H2S thấy

  • A. dung dịch chuyển sang màu da cam. 
  • B. dung dịch nhạt màu.
  • C. có kết tủa vàng. 
  • D. có kết tủa đen tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>