AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 4 bình mất nhãn đựng riêng biệt các khí CO2, SO3, SO2 và N2, một học sinh đã dự định dùng thuốc thử (một cách trật tự) theo 4 cách dưới đây cách nào nhanh nhất:

  • A. dung dịch BaCl2, dung dịch brom, dung dịch Ca(OH)2
  • B. dung dịch Ca(OH)2, dung dịch BaCl2, dung dịch brom
  • C. quỳ tím ẩm, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch brom
  • D. dung dịch brom, dung dịch BaCl2, que đóm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>