AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng không đúng là

  • A. H2SO4 đặc + FeO → FeSO4 + H2O. 
  • B. H2SOđặc + 2HI → 2H2O + I2 + SO2.
  • C. 2H2SO4 đặc + C → CO2 + 2SO2 + 2H2O.
  • D. 6H2SO4 đặc + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>