YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có các phản ứng sinh ra khí SO2

  (1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

  (2) S + O2 → SO2

  (3) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  (4) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

  Các phản ứng được dùng để điều chế khí SO2 trong công nghiệp là

  • A. (1) và (2). 
  • B. (2) và (3). 
  • C. (2) và (4).
  • D. (1), (2) và (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA