AMBIENT
 • Câu hỏi:

  SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

  • A. H2S, O2, nước Br2
  • B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
  • C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
  • D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA