AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của Cách mạng tháng Hai – 1917 ở Nga là

  • A. Cuộc cách mạng Tư sản
  • B. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
  • C. Cuộc cách mạng Vô sản
  • D. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích

  Cách giải: Tính chất của Cách mạng tháng Hai – 1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  Sai lầm và chú ý: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Làm nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. (Cách mạng 1905 ở Nga là 1 cuộc CM DCTS kiểu mới).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>