AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chủ yếu là

  • A. Công nhân, nông dân
  • B. Tư sản, tiểu tư sản, nông dân
  • C. Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp
  • D. Liên minh tư sản và địa chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 12 trang 100, suy luận

  Cách giải: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào 1936 – 1939 đều có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Nếu phong trào 1930 – 1931 nổi bật nhất là vai trò của hai giai cấp công nhân và nông dân thì phong trào 1936 – 1939 có sự tham gia đông đảo, không phân biệt thành phần giai cấp. Sôi nổi nhất là ở thành thị tạo nên một lực lượng chính trị hùng hậu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>