AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam có nét mới là:

  • A. Sự thống trị của phương thức bóc lột phong kiến
  • B. Sự suy yếu của phương thức bóc lột phong kiến
  • C. Sự du nhập từng bước của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa
  • D. Sự thống trị của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 78, So sánh.

  Cách giải: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Thực dân Pháp đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam có nét mới là sự du nhập từng bước của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa:

  Nội dung

  Cuộc khai thác thuộc địa lần 1 (1897 – 1914)

  Cuộc khai thác thuộc địa lần 2 (1919 – 1929)

  Tác động đến kinh tế - xã hội VN

  - Phương thức sản xuất TBCN bắt đầu du nhập vào VN cùng tồn tại với phương thức sản xuất phong kiến.

  - Xã hội VN bắt đầu có sự phân chia giai cấp

  - Phương thức sản xuất TBCN tiếp tục du nhập vào VN, hình thái kinh tế chuyển đổi rõ rệt từ hình thái PK sang hình thái TBCN.

  - Xã hội VN có sự phân hóa rõ rệt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA