AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên (02-1930) với “Luận cương chính trị” (10-1930).

  • A. Xác đinh đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương
  • B. Xác đinh đúng đắn giai cấp lãnh đạo
  • C. Xác đinh đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp
  • D. Xác đinh đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải: Luận cương chính trị (10-1930) và Cương lĩnh chính trị (2-1930) đều xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>