AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Chiến tranh thế giới thứ hai:

  • A. Anh
  • B. Pháp
  • C. Mỹ
  • D. Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cách giải: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Mĩ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>