YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực hiện chính sách với mục tiêu gì?

  • A. Liên kết chặt chẽ với Mĩ, mở rộng ảnh hưởng ở Châu Âu
  • B. Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu, mở rộng ảnh hưởng ở Châu Âu
  • C. Bảo vệ hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
  • D. Hòa bình, trung lập tích cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 11.

  Cách giải: Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là: Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

  Sai lầm và chú ý: đây cũng là điểm khác biệt của chính sách đối ngoại của Liên Xô so với các nước đế quốc đi xâm lược và đàn áp phong trào cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>